Vannårer/jordstråling

 

Siwi har i en årrekke skjermet hus mot negative vannårer/jordstråler.

Tid: Inntil 2 timer på stedet.

Ring 900 71 426 for avtale/bestilling.

 

Skjerming av vannårer/negative jordstrålinger

Vannårer på folkemunne er en form for jordstråling.

Vi kan påta oss å skjerme huset ditt for negative vannårer (jordstråler).

Dette gjøres med en tråd av sølvlegering med bl. annet 75% sølv. Det ligger i sakens natur at det ikke kan gis garanti med dette, for det hender at disse jordstrålene endrer retning og sølvtrådene må dermed flyttes. Men dette hører med til sjeldenhetene. Dette er så langt vi vet den eneste permanente skjerming. Det selges og lages mange slags ”dibbedutter”, men dette har sjeldent noen virkning eller at de lades opp eller lager en masse stråler selv som vi ikke vet hvordan virker på kroppen. Dette er slik vi ser det.

 

FORKLARINGER

Mange forskere mener at strålingen blir farlig ved at bølgelengden blir forandret. Denne forandring skyldes elektromagnetiske felt som oppstår som et resultat av friksjonen når vannårer krysser den naturlige strålingen, altså har dette en sammenheng med vannårer.

Bakgrunnsstråling danner ifølge den tyske forsker Hartmann et såkalt Hartmann-nett bestående av linjer som løper nord - syd og øst - vest med fra 3 til 5 meters avstand, derfor vil det være mulig å finne strålefrie felt innenfor dette nettet. Dette nettet av mikrobølge stråler omkranser hele kloden som ett nord - syd gående og øst - vest linjenett. ”Dobbelt sone” linjene i vår del av verden er ca 30-50 cm brede og avstanden ligger normalt mellom 2 til 6 meter. Intensiteten varierer og med faste intervall går det linjer i dette nettet kraftigere enn andre. Det er dobbelt sonene som er interessante vedrørende plager og sykdom. Vi regner det som sikkert at fugler og mulig også andre dyr navigerer etter disse mikrobølge linjene. Man regner også med at det nye digitale mobiltelefon nettet GSM, forstyrrer dyrenes navigerings mekanismer. Dette som en forklaring på hvorfor noen trekkfugler, plutselig og uten grunn de siste årene, har feil navigert og landet på feil breddegrad.

Det forekommer også strålingskilder fra verdensrommet. Mikrobølger går igjennom atmosfæren, trenger inn i jorden hvor de reflekteres tilbake. Treffer disse vann spesielt, endres spesielle mikrobølge effekter, og blir skadelige for oss mennesker.

Strålingen fra Hartmann-nettet og fra rommet er i utgangspunktet harmløs. Men på samme måte som solstråler skader deg når de sentreres i ett brennglass, kan jordstrålene skape ubalanse i kroppens celler når de sentreres, eller mer riktig; endrer svingning og oppførsel når de treffer vann og vannårer i bevegelse. Vær klar over at vannårer dypt nede i bakken kan ha vann med stor hastighet. At vann i bevegelse kan påvirke elektromagnetiske felt, er bevist så det monner. En herre ved navn Faraday oppdaget dette for mange år siden, og nedfelte en fysisk lov som heter Faradays lov. Dette prinsippet, benyttes i mengdemålere for væske, og er i bruk i de fleste prosessbedrifter, vann og avløpsanlegg over hele verden.

Allerede i vikingtiden og i middelalderen var mennesker klar over de skader jordstråling kunne føre med seg. I tillegg også hvilken positiv virkning de kunne ha på et menneskes energi.

Eksempler på dette er lett å vise til. I vikingtiden benyttet man sauer for å finne ut hvor soverommene skulle plasseres i nye hus. De laget en innhegning og slapp sauene løs. Der sauene la seg til ro om natten var det fritt for skadelig jordstråling, og der ble soverommet plassert når huset ble reist. Hvorfor de gjorde dette og hva de egentlig visste om dette er uvisst, men du sover mer rolig og er mer utvilt når du er skjermet fra uheldig jordstråling. En test du selv kan utføre er å se hvor hunder legger seg og hvor katter legger seg. Hunder unngår plasser med skadelig stråling, og katter, - ja de oppsøker disse stedene av en eller annen grunn. Det gror også mer mose og krokete skjeve trær der uheldig stråling finnes.

For å finne positiv energi i Hartmann nettet, tenk på følgende; de fleste middelalderkirker har alteret plassert mitt i ett krysningspunkt av en nord - syd og en øst - vest linje, og kun på steder der to spesielt kraftige linjer krysser, dette gjelder blant annet også Nidarosdomen i Trondheim.

Stråling overfører energi slik som f.eks. solstråler overfører lys og varme og påvirker menneskelig vev. Hvis man f.eks. lar solstrålene passere gjennom en linse kan strålene bli forandret og føre til store skader. På samme måte forandres den naturlige strålingen som passerer gjennom elektromagnetiske felt, og som en konsekvens treffer oss med ulike skader.

HVORDAN BLIR DU PÅVIRKET?

Forskjellen på varme - lys stråling fra solen og jordstråling er trolig at jordstråling kan forårsake ionisering i cellen. Hovedbestanddelen i en celle er vann og ionisering som kan føre til molekylforandringer og dermed muliggjør at skadelige kjemiske forbindelser oppstår. Dette kan igjen føre til at funksjonen i cellen blir forstyrret og symptomer på sykdom oppstår. Mer enn 60 års forskning har vist at de mest vanlige symptomene på at vi påvirkes negativt av naturlig jordstråling (også kalt geopatisk stress) er:

Slapphet, allergi, matallergi, astma, motløshet, kalde føtter og dårlig blodsirkulasjon, kramper, søvnvansker, går i søvne, sengevæting hos barn, kroniske betennelser, mareritt, migrener, uforklarlige helseproblemer etter å ha flyttet bolig, redusert immunforsvar, muskelsmerter og stivhet.

ANDRE STRÅLEKILDER OG HVA SKJER I KROPPEN?

Utover at det finnes en rekke natur skapte strålingskilder, har mennesket også selv skapt en rekke ting, som skaper noen uheldige påvirkninger, såfremt disse ting finnes i nærheten av sovestedet. Også her er det tale om elektromagnetisme og polarisasjoner.

Når en menneskekropp legger seg ned i vannrett stilling, vil den polarisere seg på en bestemt måte. Hver celle i kroppen har en evne til å ”polarisere seg” - innta en bestemt retning, - som er til det beste og til gagn for hele kroppen.

Dette vil normalt bety, at alle kroppens celler vender seg i samme retning - polariserer seg like ens. Denne prosess vil foregå uten hindring, såfremt kroppen er utsatt for en normal påvirkning fra jordmagnetfeltet. Det vil si, at kroppen befinner seg uten for natur skapte strålingsbelastninger, samt at det ikke er noen menneske skapte forhold, som forårsaker en vridning av jordmagnetfeltet.

Hvilke ting er så det? Det er alminnelig kjent, at jern og stål har en magnetisk påvirkning - og vil derfor kunne påvirke jordmagnetfeltet, således at dette vris - blir ujevnt. Når kroppen befinner seg i et slikt forvridd jordmagnetfelt, er den ensartede polarisering av kroppens celler ikke lengre mulig. Man sier det skjer en depolarisering av kroppen. Dette påvirker en lang rekke funksjoner i kroppen, slik at disse ikke kan foregå optimalt.

F.eks. påvirkes styringen av nervesystemet og de endokrine kjertler (hormon produserende kjertler), hvor bl.a. kroppens reguleringsevne minskes - det blir vanskeligere å avgifte (bli kvitt avfallsstoffer), hvilket ellers er en vesentlig kroppsfunksjon under søvn og hvile.

Blodet påvirkes også, og dermed de forskjellige næringsstoffer som finnes oppløst i blodet. Dette fører igjen til at vi ikke får det samme utbytte av den næring vi spiser, som vi ellers ville få.

Noen av de mest vanlige ”jernpåvirkninger” i et soveværelse er:

  • Jernseng (tenk f.eks. på sykehus senger)
  • Sengebunner av jern
  • Springmadrasser (springfjærene er av jern)
  • Hvis sovestedet er tett opp til en radiator
  • Jerndragere i bygningskonstruksjoner
  • Hvitevarer plassert tett inntil sengen, (Klokkeradio, TV, lamper med trafo, lysstoffrør m.m.)
  • Store speil

 

Ting som inneholder magneter har naturligvis også en uheldig virkning: Det er derfor ikke å anbefale å benytte utstyr med magneternær sengen.

Av andre menneske skapte forhold med uheldig påvirkning kan nevnes høyspent ledninger som danner et elektromagnetisk vekselfelt. Dette er et mye omdiskutert tema. Mange stiller seg undrende til at myndighetene fører kraft frem til folk via høyspent ledninger, påstår det ikke skader natur og folk, men å bygge hus under eller nær disse blir ikke tillatt. En annen potensiell fare er parabolantenner, i flere Auropeiske land er det påbudt å jorde disse.

Forskjellige el - installasjoner kan sende ut en såkalt elektrisk strøstråling, som kan ha en dårlig påvirkning. Bruken av varmetepper er nærliggende i så måte. Det er ikke sunt å ligge på et påslått varmeteppe hele natten. Det er vel også de færreste som gjør det. Når man har fått varmen, skal teppet naturligvis skrues av.

Ta ut kontakten. Siden bryteren er like ved teppet, står det vekselspenning å svinger i ledningen.

Bruk av mobiltelefoner, og skader fra disse vil vi vel se resultater av om noen år. Hvis svake mikrobølger fra bakken, bølger vi knapt kan måle skader oss, ja hva da med GSM telefoner som slår ut systemer i både biler, fly og båter.

NATURMETODEN - UANSETT DEN MEST PÅLITELIGE?

Dette dersom du har en plage og du mistenker jordstråling, eller at du rett og slett ønsker å vite at du er beskyttet.

Det kan hende du har registrert at du sover bedre andre steder enn i sengen hjemme, eller at en plage avtar eller forsvinner når du er borte. Eksempler på dette er mange, men den klassiske er når du er på hytta, i båten eller hos bestemor.

Hva tror du det er som skjer? Sannsynligvis betyr dette at du flytter sovested til en mer nøytral sone uten skadelig stråling.

Nå er det fullt mulig å etablere en permanent evigvarende tilsvarende sone der du normalt sover.

Finn noe sølvtøy og legg under sengen som en prøve (dette er provisorisk og til permanent bruk erstattes med sølvlegeringstråder som nevnt ovenfor).

Mange merker forbedring etter noen dager, andre etter uker. En annen indikasjon vil være at katten skyr det stedet pyramiden står. Det har vært meldt tilbake mer enn en gang. (Noen mener katter oppsøker soner med uheldig stråling, helt bevisst for å samle energi!)

Vi mener det i hovedsak må være bedre å bedømme virkning på bakgrunn av det du selv opplever, ikke minst når dette også gir ønsket virkning over lang tid.

Vi mennesker ønsker ofte hard dokumentasjon og bevis på at ting stemmer. Uansett er vår egen opplevelse og erfaring det vi kan stole mest på. Din egen kropp er derfor det beste instrument for å finne ut om dette produktet hjelper deg.

Hvis du sover urolig, (lakenet ligger som en lang krøll midt i sengen hver morgen) blir søvnkvaliteten dårlig. Verre er det at dette sannsynlig indikerer at du ligger i en sone med stråling som har negativ virkning på cellene i kroppen, og som over tid kan føre til sykdom.

Når folk som har vondt i beina, (men ikke når de er på hytta) blir bedre på en natt, taler det for seg. Når sengevætere slutter med dette etter 14 dager, - ja da taler dette for seg selv.

HVORDAN KAN SLIKE JORDSTRÅLINGENE NØYTRALISERES?

Avstanden mellom linjene i Hartmann-nettet er sjelden mindre enn 2 meter, det skal derfor være mulig å flytte innenfor et ”strålefritt” område, men det er ikke alltid mulig å flytte inn i et annet værelse for å komme i ett strålefritt område.

Vi tilbringer ca 77 % av vår tid inne i huset og 55 % av denne tiden i sengen. Det er innlysende at den største risikoen for å bli utsatt for Jordstrålingene er mens vi er i sengen. Den enkleste måte å eliminere denne risikoen på er ganske enkelt å skjerme disse jordstålingene med et trådsystem med en sølvligering som ikke lades opp der de kommer inn. Vi utført slike skjerminger i en årrekke og har enda ikke sett at de blir virkningsløse eller oppladet. Det kan derimot hende at jordstrålene flytter seg og sølvtråden må da flyttes.

Det er mye rart man kan kjøpe for å stoppe jordstråler, men de fleste innretninger har begrenset eller ingen virkning. Noen blir også oppladet etter en tid. Noen slike instrumenter sender selv ut en masse stråler vi ikke kjenner langtidsvirkningen av.

 

LOKALISERING AV NEGATIVE JORDSTRÅLER

På Siwisenteret bruker vi flere metoder og kombinasjoner av disse. Som: klarsynthet (med klarsyn kan man ”se” disse energier), ”biologiske” måleprinsipp med pendel, søkevinkler, ønskekvist og en velutviklet følsomhet for slike. Vi bruker altså kroppen og noen andre enkle ”biologiske” hjelpemidler for å lokalisere jordstrålingene. Detter er sikre metoder som er brukt i årtusener, kombinert med tråder fra en spesiell sølvlegering. Når det inngår en menneskekropp i en målemetode, kan den naturligvis ikke sies å være fullt ut objektiv. At det er mulig å få frem pålitelige måleresultater, tilsier allikevel at dette er en god målemetode.

Teorien bak disse målemetodene er basert på den oppdagelse, at kroppens elektriske motstand som helhet henger sammen med balansen i kroppens vegetativ, autonome (ubevisste) system.

Denne balanse betraktes som kroppens forsøk på at tilpasse seg (forsvare seg mot) påvirkninger fra omgivelsene (f.eks. jordstråling) ved å spille på de to motsatt virkende deler av det vegetative system: Den sympatiske del og den para - sympatiske del.