Rensing av hus

Rensing av hus eller kan være nødvendig dersom et hus er ”urolige”, det vil si at det forekommer ”ikke fysiske aktiviteter” med f eks. ”gjengangere”, ”bankeånder” eller ”poltergeist”.

Siwi lærer deg å forstå og å takle slike fenomener, men «rydder også opp»

Uforklarlige lyder eller hendelser, skikkelser som viser seg osv. Ting kan forsvinne, man blir eller føler seg fortrengt fra hus eller rom. Man føler ofte at man blir engstelig, mister livsmotet og føler seg ”tom”.

De fleste er vennligsinnede og ønsker gjerne å hjelpe, sikre eller formidle og vet ikke at de er døde. Se under avsnittet om ”gjengangere”. Dersom aktiviteten blir sterkere enn dette, kan det være snakk om ”poltergeist” les om dette i avsnitt under. Samme prosedyrene følges da når det gjelder rensing.

Hvordan ”renser” man et hus? På Siwi Senteret gjør Siwi dette med å reise til stede der fenomenet forekommer. Det opprettes kontakt med de eventuelle ”gjengangere” eller ”ånder” og forsøker å få disse til å gå inn i ”lyset”, altså over på ”den andre siden” eller ”hjem” til ”åndeverden”. Det kan også være at mediet bruker remedier som salt, salvie, røkelse eller lignende i sin rensing.

Er denne aktiviteten langt borte, er det mulig å gjøre dette mentalt. Dette krever lenger tid, men er et godt alternativ.


Gjengangere kan forklares som en form for energi eller ånd som sitter igjen et sted. Når denne energien/ånden opptrer ser/føler/fornemmer vi noen ganger det vi tenker på som et spøkelse, muligens en gjennomsiktig skikkelse som ofte flyr lett over gulvet, og gjerne gjennom vegger eller dører, eller en menneskeskikkelse, som kan gjenkjennes som en som har levd.

For eksempel kan det være at personen man ser, har bodd på stedet, og gått en bestemt rute hver dag, fra kjøkkenet til stua for eksempel. Da vil ofte energien vise seg på de samme stedene. Går man gjennom denne energien blir man ofte kald, det er heller ikke uvanlig å føle kvalme eller hodepine. Eller merke at man blir tappet for energi, som igjen kan føre til svimmelhet, hodepine, kvalme og man kan oppleve plutselige smerter på kroppen.

Vår fysiske kropp er et verktøy som vi som ånden/ sjelen bruker for å materialisere oss på jorden. Når en person dør, gjerne en tragisk/plutselig død, er det ikke alltid at sjelen går over til "den andre siden" slik den skal. Den kan bli sittende fast i en ”dimensjon” mellom det jordiske livet og "den andre siden". Sjamaner, medier og andre som kan opprette kontakt med "den andre siden" har mulighet til å fjerne disse energiene. 

Poltergeist er ånder som er mer fysiske i sin adferd og oppfattes ofte som truende eller skremmende. De kan lage lyder, flytter på ting, skrur av og på musikk og de kan til og med bli fysiske i forhold til mennesker. Det er mange historier, ikke minst skrekkhistorier om slike ånder. 

Bankeånder kan ikke bevege seg fra sted til sted, og derfor heller ikke følge etter noen. Banking er en gjentagende lyd og man kan tydelig høre fra disse. 

Siwi som klarsynt fungerer som et bindeledd til ” åndeverdenen” og vår fysiske verden og kan kommunisere på forskjellige måter. Oftest ved syn og ved intuisjon eller magefølelsen. Noen tolker bilder, følelser eller fornemmelser, mens andre kommuniserer med ord. Mennesker vil alltid oppfatte ting forskjellig da åndene også har forskjellige måter å kontakte mennesker på, og ikke minst forskjellige budskap. 

Garanti? Ingen kan garantere for at rensingen blir vellykket, det kommer alt an på hvem som gjør jobben, åndene (om de i det hele tatt er villige til å ta kontakt), kommunikasjonen og situasjonen, vi kan jo ikke styre åndeverden. I prinsippet kan man si at man betaler for tiden som blir brukt uten at det kan garanteres for resultatet. Det kan også forekomme at ”åndene” kommer tilbake eller at nye kommer inn. Det kan selvsagt bli snakk om å bruke en del tid dersom man må ha flere omganger. Dette hører med til de få unntak og hun kan vise til meget gode resultater.

Hva koster en slik rensing? Vi bruker vanlige timerater, vi regner med i utgangpunktet å bruke ca. 1 time på forhånds/etter arbeid og 2 timer på plassen (dette har vi en ”fast pris” på: se prisliste.

Er ikke dette tilstrekkelig, må vi bruke mer tid, evt. komme tilbake og arbeide videre. I tillegg til pris og evt. medgått mertid kommer kjøretid (vanlige timerater), kilometergodtgjørelse (statens satser) og evt. bompenger/ferge.