Klarsynt rådgiving

Varighet inntil 1 time.

Dette tilbudet inneholder råd og veiledning fra åndeverden, spørsmål om fortid, nåtid og fremtid, samt kontakt med avdøde.

Disse timene blir også priset litt høyere enn ordinære terapitimer trykk her for prisliste dette fordi det krever mer av terapeuten.

Kan brukes til å lære og få innskkt i: kjærlighet - økonomi - familie - barn - egen frentid - kjøp/salg av hus etc.. eller få svar på noe spesielt eller en spådom om fremtiden.

Du disponerer en hel klokketime og får hele seansen innspilt tilsendt på lydfil for nedlasting eller at du tar med en minnepinne så får du den på direkten. Så kan du bruke dette til huskeliste eller terapi på et senere tidspunkt

Generelt må det regnes med feilmarginer i slike sammenheng. Ved skåring av 70 % riktig reading regnes det som et meget godt resultat. I sin eksamen fikk Siwi 90 % riktig, så kvaliteten er meget god, men kan selvsagt variere.

Hva kan man forvente seg av en slik samtale?
Dette kommer an på hva du selv ønsker. Du kan selv i stor grad styre det. Vi har prøvd å sette dette i kategorier.

Tapte gjenstander
Slike ting kommer ofte klart til noen klarsynte, enten hvor disse ligger eller spor slik at du selv finner ut av det. Dette er ikke Siwi`s sterke side.

Kontakt med avdøde
Ønsker du en slik kontakt, er det greit å vite at det er opp til den avdøde om denne ønsker kontakt. Dersom så er tilfelle skjer det som regel. Det er viktig at du tenker nøy gjennom hva du ønsker svar på evt. skriver det opp på en lapp. Den avdøde vil gjennom ”den klarsynte” oftest gi tegn som du kjenner igjen, som et slags ”bevis” på hvem det er. Det er klart at dette egner seg absolutt beste for personlig oppmøte, gjerne med andre familiemedlemmer eller pårørende.

Kontakt med hjelpere
Dette skjer også på hjelpernes premisser, men det er sjeldent at dette ikke virker.
Du får ofte tegn eller budskap som er gode råd å forholde seg til.

Spådommer om fremtiden:
Du må alltid være bevisst på at det som kommer til ”den klarsynte” er en mulighet denne fanger opp muligheter her og nå. Du må vite at dette er ting du styrer selv, det er ditt liv og du bestemmer. Gjør du dette, vil sannsynligvis ikke disse spådommene gå i oppfyllelse, men ønsker du det slik er det gode muligheter for at det blir slik.
Å bruke en slik spådom som grunnlag for grunnlag for valg du selv tar, kan være en fornuftig anvendelse. 
Men, husk, at det er du som har ansvaret for ditt liv.
Hvordan du bruker de råd og ”spådommer” du får, er helt opp til deg selv og ditt ansvar, helt og holdent.

Siwi har i en årrekke gitt clairvoyant rådgiving eller "reading" 

Hun er blant de aller beste i dette "faget" og slår derfor "et slag" for å sikre kvaliteten på disse tjenestene.

clairvoyance.jpg

Kan også tas som telefonsamtaler. Dette er et tilbud vi har laget på grunn av at det er mange som bor langt borte, eller av andre grunner ikke kan komme hit. Det varer inntil 0,5 t.

        Ønsker du å benytte dette tilbudet, gjør du følgende:  

  • Du ringer eller avtaler tid på annen måte
  • Vi sender faktura som du betaler før timeavtalen.
  • Deretter ringer du tilbake på avtalt tidspunkt på tlf.: 900 71 426
  • Vi sender link til lydfil du kan laste ned (dette kan ta et par dager)

 

Siw er helt i særklasse som ”klarsynt” har hatt denne evnen hele livet og er meget treffsikker. Hun har også stor livsvisdom og innsikt som hun anvender sammen med sin klarsynthet. Hun er også et meget presist medium og har meget sterke evner og kombinerer med intuisjon og evnen til å se både fremover og bakover i livet. Men også hva som er i nuet og mulige løsninger på kriser eller vanskeligheter. Det som måtte være viktig for deg her og nå.

 

For bedrifter:                                                                                                                              

Siw har Siwi har hjulpet en rekke bedrifter på mange måter, for eksempel. uregelmessigheter, ansettelser, samarbeidsproblematikk, muligheter, bedre inntjening osv..

Du er trygg hos Siw.