Link til Norsk marsvin klubb:  http://www.norskmarsvinklubb.no/

Nyttig info for deg som vil skaffe deg kjæle dyr:   https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/dette_er_viktig_aa_vite_for_du_anskaffer_dyr.1503

Her kan du laste ned brosjyrer som informerer om stell av kjæledyr: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/stell_av_kjaeledyr/marsvin__veiledning_om_hold.15989/binary/Marsvin%20-%20Veiledning%20om%20hold

Mattilsynet:  https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/burfugl/#publikasjoner

Stuefuglklubben Stavanger og omegn (SFK)  https://www.stuefugl.no/  

Norsk tropefuglforbund:  https://www.tropefugler.no/ 

Norsk rasefjærfe forening: https://nrff.no/

Her er en førsteklasses marsvin oppdretter på Karmøy: https://keetasmarsvin.weebly.com/ 

En video der TV vest besøker en dyrlege som steller tennene på et marsvin:  https://video.tvvest.no/tannstell-hos-marsvin