Healing

Er den terapiform vi bruker mest og som på folkemunne kalles ”håndspåleggelse” eller ”varme hender”.  Mange mener at en slik behandling gir en liten tur til ”himmelen”. Vi mener at det her er snakk om overføring av energi fra en universell kilde, der healeren er kanalen. Dette kan oppleves så forskjellig gjerne ”himmelsk”, da det å få energi for en som er nokså ”tom” jo må være ”himmelsk”.

Vi ”skreddersyr” timen etter ditt behov. Ring for timeavtale.

Trykk her for priser

(inntil 60 minutt).

  Fra NEF

Hva er healing og hva kan du forvente ved et besøk hos en healer

Med healing er hoved målet å skape balanse i kropp og sinn.

Det finnes flere varianter av healing som for eksempel:

Fjernhealing, lesing/reading/clairvoyance, håndspåleggelse, Reiki, Therapeutic touch (TT), med flere.
Engelske navn: spiritual healing, Therapeutic touch (TT), Reiki therapy, Healing touch (HT), Touch therapy, theta healing, med fler.

NB: denne artikkelen omhandler ikke religiøs virksomhet og aktivitet som har sin hovedforankring i en tro og ritualer knyttet til denne, så som forbønn for syke og lignende.

Healing har vært praktisert lenge i ulike kulturer som en del av folkemedisinen og er i dag en av de mest utbredte alternative behandlingsformene i Norge. 

 

Healere gir ulike beskrivelser av hva healing er. Noen sier at de har en kraft eller evne som de kan bruke for å gjøre folk friske. Andre baserer behandlingen på andre teorier.

Et fellestrekk ved mange av teoriene er at kroppen sies å ha et “energifelt”. I teoriene omtales slike felter noe ulikt, som for eksempel aura. I følge teoriene kan negative opplevelser, tanker og følelser skape ubalanser eller blokkeringer i disse feltene, og føre til både psykiske og fysiske helseproblemer.

Utøvere av healing mener at behandlingen deres kan fjerne slike blokkeringer og ubalanser, ved hjelp av en spesiell kraft eller energi.  De fleste healere sier at denne kraften ikke kommer fra dem selv, men at de fungerer som “kanal” for en universell og god kraft. Healerne mener at når disse blokkeringene er fjernet, kan kroppen helbrede seg selv.

Vitenskapen støtter ikke antakelsen om at kroppen har energifelt slik de beskrives i healing, eller at det finnes universelle energier som noen kan bruke for å påvirke kroppen.